Chiko

Huffish Magic Dance

f. 2016-10-14

To read in English, please right click here and open in new tab

Tomrummet som Dino lämnade efter sig blev stort, och det stod tidigt klart att familjen skulle utökas med en stor pudel snarast möjligt. Kraven som min pappa ställde på den nya familjemedlemmen var tydliga: en svart hane med böjd svans, precis som Dino. Jag kollade upp många kennlar, ringde till flera och till slut fick vi komma och hälsa på hos kennel Huffish. Det var ett trevligt  besök, och vi föll för både valparna och de vuxna hundarna.

Chiko (1)

Tillsammans gick jag, mina bröder och pappas fru ihop med större delen av köpesumman för en valp till pappa. Lördagen den 17:e December 2016 åkte vi tillbaka och hämtade  Huffish Magic Dance ”Chiko”, vårt julmirakel.

Chiko visade tidigt att han är en vilding, och han var en trygg och självständig liten krabat som snabbt gjorde sig hemmastad; dessa egenskaper kände vi igen från Dino. Han var en frisk fläckt som snabbt fattade tycke för att dra i Olivers öron, och han höll oss alla sysselsatta.

Chiko (2)

Från första början fick Chiko följa med på långpromenader. Även om han är min pappas hund så är tanken att han när det passar ska kunna följa med mig ut på vandring, och det var bara att vänja honom direkt vid att vara ute i skog och mark. De första månaderan bar jag honom innanför jackan, men när han blev äldre fick han gå mer på egan ben och när han var 6 månader gammal fick han följa med på sin första dagstur.

Det är intressant att se hur stor skillnad det kan vara mellan två kullsyskon. Chiko gör ingenting halvhjärtat, han gör allting med full fart och stor entusiasm. Lägger han sig ner nästan kastar han sig omkull, pussas han är det med både tunga och tänder och han håller inte sina tankar och åsikter tyst för sig själv. Det finns inget bättre än att springa och leka, och han älskar verkligen människorna runt omkring honom och trivs bäst när alla är samlade.

Han är en hund med mycket vakt, stor integritet och han är lättkränkt. Men han är också lyhörd, lojal och trivs väldigt bra när han får följa med på äventyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiko

The empty space Dino left behind was huge, and it was clear early on that the family would grow with another standard poodle as soon as possible. The father’s criteria for a new dog was quite clear: a black male with curled tail, just like Dino. I looked up different breeders, called some of them and finally we were invited to visit Huffish Poodles. It was a pleasent visit, and we fell in love with both the puppies and the adult dogs.

Chiko (1)

My brothers, my father’s wife and I, together raised enough money for dad to be able to buy a new puppy. On Saturday the 17th December 2016 dad and I drove to Huddinge outside of Stockholm to collect Huffish Magic Dance ”Chiko”.

Chiko showed early on that he is a wild one, and he was a secure and independent little fellow who quickly made himself at home; personality traits Dino also had. Chiko was like a fresh breeze and quickly developed a liking for pulling on Oliver’s ears; he keeps us all busy.

Chiko (2)

Already from the start Chiko joined us for long walks. Even though he is my father’s dog the plan was for him to join me on hiking trips when the opportunity fits, and I wanted him to get used to being outdoors. The first months I carried him inside my jacket, but as he got older he could walk further on his own and when he was 6 months old he joined me for his forst day hike.

It is interesting to see how different two litter mates can be. Chiko does not do anything by halves, he goes all in witha large portion of enthusiasm. If he lays down he throws himself down, when kissing it will be with both tongue and teeth and he does not keep his thoughts and opinions quiet nor to himself. There is nothing he enjoys more than running around playing, and he really loves the humans that surround him.

He is a great guard dog with a lot of integrity, and he easily gets offended. But he is also very sensitive, loyal and he enjoys himself immensely when he joins us to go adventuring.