Tycho

Chrikjell’s Tycho Brahe

f. 2019-07-27

To read in English, please right click here and open in new tab

Det första jag såg av Tycho var ett fotocollage av ett par mörka små valpar på Facebook. Den initiella kontakten med uppfödaren kändes bra, och vi bestämde oss för att träffas på en utställning. Jag gick därifrån med en tingad valp, och flera långa veckor av väntan framför mig innan jag skulle få träffa och hämta hem min valp.

Det var en emotionellt turbulent tid. Mitt bland all spänning, förväntan och nervositet blev det också så väldigt påtagligt att Oliver verkligen är borta. Tanken var egentligen att vänta till våren innan jag började se mig om efter en hund, och från början var jag inte ens säker på att jag ville ha någon mer hund. Det var tystnaden hemma, Charlies nedslagenhet och min fars uppmuntran som gjorde att jag ändrade mig.

Efter fem veckors väntan var det äntligen dags att åka och hämta hem en liten chokladpralin. Jag var fylld av glädje och oro för att jag och den lilla valpen som var utvald till mig inte skulle klicka, men jag hade aldrig behövt oroa mig. Från stunden som jag hälsade på valparna så höll sig Tycho intill mig, och när det var dags att skriva papper satte han sig hos min pappa. Det var som om han visste att det nu skulle bli vi.

Det var tydligt från första stund vilken trygg lille Tycho är. När vi satte oss i bilen dröjde det inte länge innan han klättrade upp på mina axlar och la sig där för att sova. Han sov sedan nästan hela vägen hem, och när vi lämnats av hemma gjorde han sig snabbt hemmastadd.

Två veckor senare gav vi oss av på Tychos första lilla äventyr; lite paddling och en natt i tält. Han stortrivdes, och tog det hela med ro. Han la sig snart för att sova i packraften, och han älskade att få springa runt i skogen. Det bådar gott för framtiden.

En trygg och aktiv hund som kan göra mig och Charlie sällskap i skogen och på fjället var de önskemål jag hade, och en tryggare individ har jag aldrig mött. Och vad gäller aktivitetsnivån så är det på typiskt valpvis fullt ös medvetslös. Det kommer att bli väldigt intressant att få se denna lilla kille växa upp.
Tycho

The first time I saw Tycho it was in a photo collage of a couple of small dark puppies on Facebook. The initial contact with the breeder was positive, and so we decided to meet up on a dog show. I walked away with a puppy booked, and a long couple of weeks of waiting ahead of me before I could finally meet and bring my puppy home.

It was a turbulent time emotionally. Admits al the excitement, expectations and nervousness it became very clear that Oliver really was gone. I had made the decision to wait until spring before I began to look for another dog, and initially I was not even sure if I would get another dog. But it was the quietness at home, Charlie’s low spirits and the encouragement of my father that changed my mind.

After five weeks of waiting it was time for me to go and pick up my little chocolate goodness. I was filled with excitement, happiness and nerves about whether I would feel a connection with the little puppy that had been chosen for me, but it turned out I worried over nothing. From the moment I greeted the puppies Tycho stayed close to me, and when it was time to sign the papers he sat down with my father. It was as if he knew that from now on it would be us.

It was obvious from the first moment what a confident little guy Tycho is. When we got in the car it did not take long before he had climbed up on my shoulders to sleep. He slept there almost the whole way home, and when we were dropped off at home he quickly made himself at home.

Two weeks later we left for Tycho’s first little adventure; some paddling and a night in the tent. He loved it, and he took it all in stride. He soon laid down to sleep in the packraft, and he thoroughly enjoyed running around in the forest. It bodes well for the future.

A confident and active dog that can join me and Charlie in the forest and in the mountains was what I wished for, and I have never met a more confident individual before. And as far as his energy level is concerned it is typical puppy manner, he runs around until he falls asleep. It will be very interesting to watch this little guy grow up.